Mads Sørensen Tølbøll ¤

DatoStedKilde
Født :01-06-1706"Skyumgaard"-
Død :1784"Skyumgaard"-
Gift:08-08-1748Flarup kirke-

Alder : 77
Stilling : Gaardfæster, "Skyumgaard"

Noter : D. 17.juni 1748 afstod Søren Christensen Tølbøll halvdelen af fæstet på "Skyumgaard" til sin søn, Mads Sørensen Tølbøll. Fæstet var udstedt på "Tandrup Gods".
Hele fæstet var: HK 10 td 3 skp. 1alb.
På "Skyumgaard" er fra gammel tid opbevaret en lille bog i læderbind, som er skrevet af Mads Sørensen Tølbøll og hans søn, Søren Madsen Tølbøll, hvori de har optegnet en del oplysninger om dem selv og deres nærmeste familie. Skønt skrivefærdigheder i bondestanden var meget ringe på den tid, må de to, far og søn, have haft bedre forudsætninger end de fleste.
Jeg vil gengive et enkelt afsnit af bogen:
" En bog , som er efterrettelig i Liv og Død, skreven d. 20. februar Anno 1774." (underskrevet Mads Sørensen Tølbøl)
"Jeg Mads Sørensen Tølbøl var i Jesu Navn født her i Skyumgaard d. 1. juni Anno 1706 af ærlige Ægteforældre og alle tider forbleven hjemme hos mine forældre. Min kære Fader var den ærlige og velagtede Dannemand Søren Christensen Tølbøl og min kære Moder den dydelskende Dannekone Kirsten Christensdatter Knakkergaard, som begge i Herren er hensovet. Gud give dem med alle tro Christne en glædelig Opstandelse på den yderste Dommedag."
"Anno 1748 da i Jesu Navn kom jeg i Ægteskab med den ærlige, gudsfrygtige og Christ elskende, dydige Pige Else Sørensdatter Flarup, og stod vort Bryllup i Flarup af Kongens Benaadning uden foregaaende Trolovelse og Lysen af Prædikestolen d. 8. august Anno 1748."
"Anno 1749 d. 22. Juni i Jesu Navn velsignede vor Herre os med en Søn, navnlig Søren Madsen Tølbøl. Gud nådelig og faderlig vær hos hannem i al hans Raad og Daad."
"Anno 1752 d. 29. November velsignede vor Herre os med en liden datter, navnlig Kirsten Madsdatter Tølbøl, hvilket Guds Barn saligt i Herren hensov Anno 1753 d. 16. januar i sin alder 2 Maaneder. Gud give hende med alle Guds Børn en glædelig Opstandelse på den yderste Dag."
"Anno 1754 d. 13. August da vor Herre således behagede at bortkalde fra mig min elskede kære hustru, nu salig Else Sørensdatter Flarup, da vi havde levet tilsammen i al fornøjelig Kærlighed i 6 Aar og tilsammen avlet tvende Børn, en Søn og en Datter. Datteren er for i Vejen for Moderen. Gud unde os at samles med Fryd og Glæde i Opstandelsens Tid paa den yderste Dommedag, da jeg med Sønnen sørgelig efterlever."

Kun 1 søn (af 1. ægteskab) og 3 døtre ud af Mads Tølbølls ialt 11 børn nåede voksenalder.

Der står meget mere i den lille bog. Gengivelsen af "Den gamle bog fra Skyumgaard" er udført af førstelærer Christian Vilhelm Frederiksen, født i "Dybdahl" i Skyum 1860, gift med Kirsten Jensen Tølbøll, f. i "Skyumgaard" 1859.

Afskriftet findes i tillæget til slægtsbog om "Husmand, Tømrer og Søforpagter Frederik V. Pihl Lauritsen"
udgivet af Erik Møller i samarbejde med Lissi Ringgaard.

Kilde:" En duft mellem hav og fjord"
Avisartikler på lokalarkivet i Hurup, Thy

KB for Schyum 1784-1815 0psl. 97. Mads Sørensen Tølbøll død 78 år 6 mdr. 14 dage

"Tandrup" fæstebreve 229 fol 161. Mads Sørensen Tolbøl, Skyum. F sst. Fæster halwparten af en Gaard som hans fader iboer og godwillig afstået. HK 10 td 3 skp1 alb. No 2 hworaf den halwe er 5 td 1 skp. 2 fc 1/2 alb. 17. juni 1748

FarMor
Søren Christensen Tølbøll ¤Kirsten Christensdatter Knackergaard ¤
ÆgteskabBørn
- Else Sørensdatter Flarup ¤ 22-06-1749 - Søren Madsen Tølbøll ¤
12-1752 - Kirsten Madsdatter
- Anna Jensdatter Østergaard 17-01-1756 - Jens Madsen Tølbøll
26-10-1757 - Else Madsdatter Tølbøll
13-01-1760 - Peder Madsen Tølbøll
09-06-1762 - Kirsten Madsdatter Tølbøll
24-06-1765 - Dreng Tølbøll
10-06-1766 - Karen Madsdatter Tølbøll
07-10-1768 - Anna Madsdatter Tølbøll
05-02-1772 - Pige Tølbøll
27-04-1773 - Kirsten Madsdatter Tølbøll

Mads Sørensen Tølbøll ¤
* 01-06-1706
† 1784
Søren Christensen Tølbøll ¤
* 1681
† 1752
Kirsten Christensdatter Knackergaard ¤
* 1680
-
Christen Jensen Tølbøll ¤
* 1650
† 1720


Inge Sørensdatter ¤
* 1655
-Christen Christensen Knackergaard ¤
* 1650
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -

Christen Schyum ¤
* 1620 - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage17-03-2014